ĐỘ BIẾN ĐỔI MÀU SẮC TRÊN BỀ MẶT GẠCH ỐP LÁT - COLOR SHADE VARIATION

ĐỘ BIẾN ĐỔI MÀU SẮC TRÊN BỀ MẶT GẠCH ỐP LÁT - COLOR SHADE VARIATION

ĐỘ BIẾN ĐỔI MÀU SẮC TRÊN BỀ MẶT GẠCH ỐP LÁT - COLOR SHADE VARIATION

ĐỘ BIẾN ĐỔI MÀU SẮC TRÊN BỀ MẶT GẠCH ỐP LÁT

Thuật ngữ "Color Shade Variation" là sự khác biệt về màu sắc trên bề mặt gạch mà mắt thường có thể nhìn thấy. Sự khác biệt về sắc thái giữa các viên gạch (face), có thể khiến chúng trông không đồng đều khi bạn đặt chúng cạnh nhau và cũng chính vì sự khác biệt rõ nét về sắc thái, là một điểm cộng cho các BST lấy cảm hứng từ vật liệu tự nhiên như đá hoặc đá cẩm thạch.

 

 

Để giúp hiểu được sự thay đổi màu sắc, Tổ chức quốc tế về gạch men (CTDA) đã đưa ra một hệ thống đánh giá sự thay đổi màu sắc vào năm 2001. Hệ thống đánh giá này cho biết mức độ khác nhau về màu sắc, tông màu và kết cấu giữa từng viên gạch. Hệ thống xếp hạng biến thể màu CTDA cho gạch ốp lát bao gồm các mức độ biến thể sau:

V0: Màu sắc rất đồng nhất: Không có sự khác biệt về màu sắc giữa các biến thể thiết kế (face) mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

V1: Màu sắc đồng nhất: Có sự khác biệt nhỏ giữa các biến thể thiết kế (face).

V2: Màu sắc biến đổi nhẹ: Bằng mắt thường có thể nhận biết sự khác biệt màu giữa các biến thể thiết kế (face).

V3: Màu sắc biến đổi vừa phải: Dễ dàng nhận biết sự biến đổi màu sắc khác nhau giữa các biến thể thiết kế (face).

V4: Màu sắc biến đổi đáng kể: Màu sắc giữa các biến thể thiết kế (face) là hoàn toàn khác nhau.

Nếu bạn đang tìm kiếm những thiết kế đồng nhất hay có nhiều biến thể hơn một chút, việc nhận biết và hiểu mức độ biến đổi màu sắc sẽ là một phần quan trọng trong việc lựa chọn gạch ốp lát.

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Copyright © 2017 by LÊ CAO PHÁT. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd